HOME

 

Welkom op de website van de Bestuurdersvereniging PO (BvPO)

 

Home_image1
De BvPO is opgericht op 3 oktober 2012 en heeft als belangrijkste doel de collectieveĀ belangen van statutair bestuurders in het primair onderwijs te behartigen. Dit bereikt zij onder meer door het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met organisaties van werkgevers en/of organisaties die de belangen van de interne toezichthouders in het onderwijs vertegenwoordigen.
Met de VTOI heeft de BvPO in oktober 2012 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de eerste CAO voor bestuurders in het primair onderwijs, de CAO bestuurders PO 2013.

De BvPO is gericht op een maatschappelijk belang en zal geen commerciƫle (op winst gerichte) activiteiten ontplooien. De vereniging hanteert als kernwaarde dat haar activiteiten steeds door en met grote betrokkenheid van professionele bestuurders in het primair onderwijs worden verricht.

Het bestuur van BvPO wordt gekozen uit leden van de vereniging. De bestuursleden doen hun werk voor de vereniging onbezoldigd. Verder zal het bestuur proberen de lidmaatschapskosten van de BvPO zo laag mogelijk te houden, door uitsluitend die zaken op te pakken die direct de collectieve belangen van statutair bestuurders dienen.

WordPress theme: Kippis 1.15