Welkom op de website van de Bestuurdersvereniging PO (BvPO)
De BvPO is een vereniging van bestuurders in het Primair Onderwijs. Zij behartigt de collectieve belangen van statutair bestuurders in het Primair Onderwijs.
Dit doet zij o.a. door het sluiten van een cao voor bestuurders, het vertegenwoordigen van de bestuurders in gremia die voor hen van belang zijn, het entameren van discussies over de status en kwaliteit van bestuurders en het samenwerken met vergelijkbare organisaties in andere onderwijssectoren.Vergadering Bestuurdersvereniging PO
161119bvpo5

 

 

 

 

 

 

Ons vak is relatief nieuw en volop in beweging. Er zijn de afgelopen jaren veel bestuurders in het Primair Onderwijs bijgekomen. Ondanks het feit dat we met veel zijn en samen een grote verantwoordelijkheid dragen, zitten de bestuurders als partij nog niet overal aan tafel. Dat is het gat waar de BvPO in is gesprongen. Gelukkig merken we dat de BvPO steeds vaker als belangrijke partij aan overlegtafels kan aanschuiven.